قرمز سبز آبي خاکستري
آنكه انديشناك پايان است، از فرو رفتن در آنچه نمي داند، باز ايستد و هركه ندانسته به كاري بشتابد، خود را خوار كند [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت